Înmatriculare auto definitivă în urma achiziției intracomunitare (import) (autovehicul second-hand)

Autovehicul care a mai fost inmatriculat in U.E:

1) Cererea solicitantului;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul isi are domiciliul –FISA DE INMATRICULARE–VIZATA SAU CERTIFICAT FISCAL

In cazul in care sunt intermediari este necesar CERTIFICAT FISCAL  SAU  VIZA PE ACTUL DE INSTAINARE –DOBANDIRE de la fiecare vanzator;

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018 ;

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice CUI;CIF;STATUT în copie, precum si împuternicirea reprezentatului legal  (DELEGATIE SI COPIE C.I) al acestuia.

5) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Formularul “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de catre ANAF (in cazul in care exista intermediari, acesta nu se mai solicita);

8) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

9) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

11) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

12) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

13) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (se achita la ghiseu odata cu depunerea documentelor). In cazul in care acesta solicita atribuirea unei combinatii a numarului de inmatriculare pastrate anterior  se va depune la dosar dovada platii, in original.

14) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

 

 

Folosind serviciul nostru, puteti genera urmatoarele documente gata completate:

  • Fisa inmatriculare – 15 RON
  • Cerere DPRCIV – 10 RON
  • Declaratie fiscala primarie – 10 RON
  • Cerere eliberare certificat TVA – 10 RON
  • Declaratie rulaj mediu kilometric – 10RON

Total: 55 RON

Încarcă actele necesare

Pentru a genera documentul, avem nevoie de urmatoarele acte:

  • Carte Identitate Vanzator
  • Carte Identitate Cumparator
  • Talon Autoturism

Verifică câmpurile documentului

Verificati acuratetea datelor scanate din actele dumneavoastra si completati campurile obligatorii

Plătește și descarcă

In acest pas veti putea previzualiza documentul si efectua plata.

Dupa confirmarea platii veti primi un email cu documentul generat sau veti putea descarca documentul direct de pe site.