Duplicat acte auto

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost deteriorat

1) Cererea solicitantului;

2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte modul de deteriorare;

3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare deteriorat;

5) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor ;

6) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;

7) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

8) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Folosind serviciul nostru, puteti genera urmatoarele documente gata completate:

  • Cerere Placute-Certificat – 5 RON

Încarcă actele necesare

Pentru a genera documentul, avem nevoie de urmatoarele acte:

  • Carte Identitate Vanzator
  • Carte Identitate Cumparator
  • Talon Autoturism

Verifică câmpurile documentului

Verificati acuratetea datelor scanate din actele dumneavoastra si completati campurile obligatorii

Plătește și descarcă

In acest pas veti putea previzualiza documentul si efectua plata.

Dupa confirmarea platii veti primi un email cu documentul generat sau veti putea descarca documentul direct de pe site.