Înmatriculare auto definitivă în urma achiziției de pe piață interna (autovehicul second-hand)

Înmatriculare definitivă in urma achiziției de pe piață interna si este inmatriculat in acelasi judet sau in alt judet

1) Cererea solicitantului ;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul isi are domiciliul –FISA DE INMATRICULARE–VIZATA SAU CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE VIZAT DE PRIMARIE

În cazul persoanelor juridice FACTURA FISCALA VIZATA  sau CERTIFICAT FISCAL.

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018 ;

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice CUI;CIF;STATUT în copie, precum si împuternicirea reprezentatului legal DELEGATIE si COPIE C.I  al acestuia.

5) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

8) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

9) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate.

10) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv.

11) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar) – (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

Folosind serviciul nostru, puteti genera urmatoarele documente gata completate:

  • Cerere DRPCIV – 10 RON
  • Fisa inmatriculare – 15 RON
  • Declaratie fiscala primarie – 10 RON

Total: 35 RON

Încarcă actele necesare

Pentru a genera documentul, avem nevoie de urmatoarele acte:

  • Carte Identitate Vanzator
  • Carte Identitate Cumparator
  • Talon Autoturism

Verifică câmpurile documentului

Verificati acuratetea datelor scanate din actele dumneavoastra si completati campurile obligatorii

Plătește și descarcă

In acest pas veti putea previzualiza documentul si efectua plata.

Dupa confirmarea platii veti primi un email cu documentul generat sau veti putea descarca documentul direct de pe site.