Radiere autoturismului în urma exportului/dezmembrării/furtului/la cerere

Documente necesare pentru radierea unui autovehicul din circulație când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării:

1) Cererea solicitantului;

2) Certificatul de înmatriculare – original

3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare ;

4) Cartea de identitate a vehiculului în original si copie;

5) Documentul care atesta ca vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării , autorizata RAR ;

6) FISA DE INMATRICULARE–VIZATA  sau certificat de astestare fiscala emis de catre organele fiscale competente ale autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul isi are domiciliul;

7) Certificat de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

În cazul persoanelor juridice CUI;CIF;STATUT în copie, precum si împuternicirea reprezentatului legal  (DELEGATIE SI COPIE C.I) al acestora.

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

  • Fisa inmatriculare – 15 RON
  • Cerere DRPCIV – 10 RON
  • Certificat radiere A4 – 10 RON

Total: 35 RON

Încarcă actele necesare

Pentru a genera documentul, avem nevoie de urmatoarele acte:

  • Carte Identitate Vanzator
  • Carte Identitate Cumparator
  • Talon Autoturism

Verifică câmpurile documentului

Verificati acuratetea datelor scanate din actele dumneavoastra si completati campurile obligatorii

Plătește și descarcă

In acest pas veti putea previzualiza documentul si efectua plata.

Dupa confirmarea platii veti primi un email cu documentul generat sau veti putea descarca documentul direct de pe site.