Înmatriculare definitivă în urma finalizării contractului de leasing

Înmatriculare definitivă în urma finalizării contractului de leasing

Înmatriculare definitivă in urma finalizării contractului de leasing:

1) Cererea solicitantului;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul isi are domiciliul –FISA DE INMATRICULARE–VIZATA SAU CERTIFICAT FISCAL

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018 ;

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice: CUI;CIF;STATUT în copie, precum si împuternicirea reprezentatului legal DELEGATIE si COPIE C.I. al acestuia.

5) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, factura fiscala cu valoarea reziduala si certificatul fiscal  emise de catre firma de leasing.

8) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

9) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

10) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate.

11) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

12) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

 

Folosind serviciul nostru, puteti genera urmatoarele documente gata completate:

  • Cerere DPRCIV  10 RON
  • Declaratie fiscala primarie – 10 RON

Total: 20 RON

Nu va descurcati singur? Apelati cu incredere la profesionistii  ACT CENTER !  -CLICK-

Încarcă actele necesare

Pentru a genera documentul, avem nevoie de urmatoarele acte, in ordine:

  1. Carte Identitate Cumpărător
  2. Carte Identitate Vehicul

Pentru rezultate cât mai bune, vă rugăm să folosiți doar documente scanate clar și în poziție dreaptă !

Verifică câmpurile documentului

Verificati acuratetea datelor scanate din actele dumneavoastra si completati campurile obligatorii

Plătește și descarcă

In acest pas veti putea previzualiza documentul si efectua plata. Dupa confirmarea platii veti primi un email cu documentul generat sau veti putea descarca documentul direct de pe site.